Particulier


DIENSTEN VOOR PARTICULIEREN

Het kantoor helpt u graag verder in (onder meer) de volgende domeinen:

Huwelijk, samenwonen en echtscheiding
Omgangsrecht en onderhoudsgeld
Huwelijksvermogensrecht
Nalatenschappen
Afstamming en adoptie
Mede-eigendom, erfdienstbaarheden, erfpacht, opstal

Contracten (koop, huur, aanneming…)
Bank, financiën en verzekeringen
Schuldbemiddeling
Verkeersrecht
Strafrecht
Geesteszieken